Pan Adolf. Nasz Słowiański Wiedżmin, czy Wiedun, jak zwykle wspaniale wyjaśnia nak jak nam samemym utrzymać się w dobrym stanie zdrowia.