Sieciowe wspominki

Komentarze · 404 Wejść

Czy wyborca ma pamięć złotej rybki? <br>Tak twierdzą niektórzy socjolodzy i powtarzają za nimi liczni dziennikarze i politycy. <br>Być może mają racje, ale nie w czasach internetu. <br>W sieci nic nie ginie! Trzeba tylko to znaleźć. <br>Ta strona to szafka z kluczami…

Co ludzie mówią, czego chcą? Populizmu?

Populizm (z łac. populus = lud) – zjawisko polityczne, w którego spektrum lokuje się szereg postaw i stanowisk odwołujących się w swojej retoryce do idei i woli „ludu”, często zestawiając je w kontrze do woli i interesów „elit”.

Termin populizm rozwinął się w XIX wieku i był od tego czasu używany w różnych kontekstach. W dyskursie politycznym często nadaje mu się nacechowanie negatywne, odnosząc go do własnych adwersarzy. Niewiele osób lub grup politycznych określa się samych jako „populistyczne”. W ramach nauk politycznych i innych nauk społecznych stosowano różne definicje populizmu. Niektórzy autorzy krytykowali termin jako nieostry lub niejednoznaczny i proponowali jego odrzucenie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Populizm )

Partię populistyczną cechuje antyelitaryzm łączący się z antypluralizmem, tj. przedstawianie siebie jako jedynego prawdziwego przedstawiciela „ludu” w starciu ze szkodliwymi dawnymi elitami, a tym samym prezentowanie innych partii, organizacji czy instytucji jako „wrogów ludu”

Jan-Werner Müller

Coraz częściej jednak każdy polityk, który obiecuje coś zgodnego z tym czego chce większość nazywany jest „populistą”. Słowo to stało się to wygodną „pałką” na wrogów politycznych, na równi z faszystą czy lewakiem.

Komentarze
Tomasz Jerzy Szwed 1 rok temu

https://wspomnieniasieciowe.wordpress.com/blog-2/

 
 
Tomasz Jerzy Szwed 1 rok temu

To mirror orginału na Wordpressie: https://wspomnieniasieciowe.wordpress.com/blog/

 
 
Tomasz Jerzy Szwed 1 rok temu

https://wspomnieniasieciowe.wordpress.com/blog/