Polityka Prywatności

1. Zbieranie danych osobowych.
W rozumieniu RODO daną osobową jest każda informacja, która nawet tylko pośrednio może pomóc w określeniu tożsamości danej osoby (np. adres IP, pseudonim, itp.).
Zakres danych zbieranych przez serwis internetowy grumbleton.org (zwany dalej Portalem) dzieli się na trzy kategorie:
a) – dane anonimowych użytkowników przeglądających (odczytujących) strony html publikowane na Portalu,
b) – dane osób nie posiadających konta, ale umieszczających na Portalu komentarze,
c) – dane osób, które dokonały rejestracji i posiadają konto w Portalu.
W przypadku a) zbierane są:
– adresy IP,
– znaczniki czasu (timestamp) operacji http,
– dane udostępniane przez przeglądarkę (typ i wersja), znajdujące się w nagłówkach komunikatów http.
Wszystkie te dane zbierane są przez oprogramowanie portalu – Apache, nginx i WoWonder i zapisywane w logach.
W przypadku b) dodatkowo zbierane są:
– adresy e-mail (nie są one weryfikowane) oraz pseudonimy.
W przypadku c) dodatkowo zbierane są:
– imiona i nazwiska (podawane dobrowolnie i bez weryfikacji przy rejestracji konta na Portalu),
– adresy e-mail są weryfikowane, czyli nie jest możliwe zarejestrowanie konta bez podania rzeczywistego i działającego konta e-mail.

2. Przetwarzanie danych osobowych.
Portal grumbleton.org nie wykorzystuje i nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom. Jedynymi osobami, które mają wgląd w dane osobowe zbierane przez oprogramowanie Portalu są administratorzy. Wynika to z architektury oprogramowania systemowego, middle-ware i aplikacji i praktycznie (*) nie da się tego dostępu bardziej ograniczyć

3. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych.
Na podstawie RODO mają państwo jako właściciele danych osobowych szereg praw, w tym – prawo do ochrony i prawo do usunięcia danych osobowych.
W związku z tym prosimy o kierowanie wszelkich pytań, wniosków oraz żądań na adres:
rodo@grumbleton.org

4. Administrator danych osobowych.
Aktualnym (do czasu powstania formalnego ciała zawiadującego tym serwisem) Administratorem danych osobowych Portalu jest chwilowy (**) właściciel domeny grumbleton.org –
Marek Sas-Kulczycki - mailto:marek.kulczycki@grumbleton.org
Adres do korespondencji:
03-445 Warszawa
ul. 11 Listopada 62/4
* - Dalsze ograniczenie dostępu do tzw. danych osobowych (np. adresów IP, e-maili, pseudonimów) możliwe jest przy wielopoziomowej administracji, gdzie operatorzy, moderatorzy itp. nie mają pełnego dostępu, jednak wymaga to sporej organizacji i dość licznego zespołu, co przy obecnym składzie i możliwościach finansowych Twórców Serwisu jest chwilowo poza zasięgiem i granicami rozsądku. Liczymy na zaufanie i deklarujemy, że Państwa dane i Państwa prywatność są dla nas świętością, a nie - towarem. ** - Domeny grumbleton.* zostaną przekazane zarządowi serwisu, gdy tylko uzyska on osobowość prawną.